คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.แพทย์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัล SPECIAL PRIZE นิทรรศการวันนักประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิจัย ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

อ.แพทย์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัล SPECIAL PRIZE นิทรรศการวันนักประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิจัย ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

อ.แพทย์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัล SPECIAL PRIZE นิทรรศการวันนักประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิจัย ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

อ.แพทย์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัล SPECIAL PRIZE นิทรรศการวันนักประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิจัย ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

อ.แพทย์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัล SPECIAL PRIZE นิทรรศการวันนักประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิจัย ในงาน “วันนักประดิษฐ์”