คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานต่างๆ

 • ฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ

 • ฝ่ายโรงพยาบาล

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • ฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ

 • ฝ่ายวิชาการ

 • ฝ่ายกิจการพิเศษ และการสื่อสารองค์กร

 • ฝ่ายวิจัย

 • ฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ

 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 • ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

 • ฝ่ายกายภาพ และสภาพแวดล้อม

 • ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • หน่วยควบคุมการติดเชื้อ INFECTION CONTROL

อัพเดทล่าสุด | 2020-02-28 14:10:21