คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณรื่นฤดี  แก่นนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน  เนื่องในวันครบรอบ 4 ปี วันสถาปนาสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ณ อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น