คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่หน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมอวยพรปีใหม่   ซึ่งในการมอบครั้งนี้มี รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อม  รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  พร้อมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ    ทั้งนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  พร้อมผู้บริหารได้ร่วมเดินเข้าพบผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานพร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมพูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นกันเอง